آخرین مطالب : 

ویدیوهای آموزشی rs

پردازش تصاویر سنجش از دور به کمک نرم افزارهای IDRISI و ERDAS IMAGINE

Third-International-Conference-on-Remote-Sensing-and-Geoinforation-of-Environment1

درس سنجش از دور تکمیلی با رویکرد جدید بر اساس مسائل کاربردی در حوزه سنجش از دور به کمک دو نرم افزار IDRISI SELVA و ERDAS IMAGINE دکتر رایگانی ترم

فیلم های آموزشی Erdas Imagine 2014 دکتر رایگانی

url

فیلم های آموزشی 2014 Erdas Imagine دکتر رایگانی تمامی جلسات اضافه شد فصل اول شامل دو جلسه است برای دانلود فیلم ها حتما از نرم افزار اینترنت دانلود منیجر (IDM)