کتابکتاب رشته تنوع زیستی

حیات وحش ایران

ﺷﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺑﺒﺮ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻣﻨﻘﺮﺽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻳﻮﺯﭘﻠﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺎﻧﻮﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻧﻘﺮﺍﺽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺍﺧﻴﺮ ﻳﻮﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ( ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ)ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻭﺳﻴﻌﻲ ﺍﺯ ﻫﻨﺪﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺳﻮﺭﻳﻪ ﻭﺟﻮﺩ  ﺩﺍﺷﺖ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺯﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﻮﺯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﻳﻮﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﻳﺰﺩ، ﻛﺮﻣﺎﻥ ،ﺳﻤﻨﺎﻥ و ﻓﺎﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺑﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺯ  ﺻﺤﻨﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﺤﻮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﻨﺞ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮﺍﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﺟﺜﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻠﻨﮓ، ﺧﺮﺱ ﻗﻬﻮﻩ ای، ﻳﻮﺯﭘﻠﻨﮓ، ﮔﺮﮒ ﻭ ﻛﻔﺘﺎﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻨﻬﺎ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.

Persian-Wildlife-Book

مشاهده ادامه این مطلب فقط برای اعضای سایت فراگیر علمی تخصصی محیط زیست فراهم می باشد. خواهشمنداست جهت مشاهده کامل این نوشته، ثبت نام کنید و به حساب کابری خود وارد شوید. ثبت نام در اینجا کاملاً رایگان است.

چمانه فر

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست. گرایش تنوع زیستی و زیستگاه ها

مطالب مرتبط

8 thoughts on “حیات وحش ایران”

پاسخی بگذارید

اینها را هم ببینید

بسته
Translate »
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
بسته