محتوای آموزشیمحتوای آموزشی رشته ارزیابی و آمایش

سناریو‌های تغییر اقلیم

Climate Change Scenarios

مقدمه:
براساس نظر فیشر (1994) یک سناریوی تغییر اقلیم به عنوان مرحله­ ای از تغییر در متغیرهای هواشناسی است که براساس سطح پذیرفته شده­ ای از تمرکز CO2 و سایر گازهای گلخانه­ ای فرض شده است روش­ های مختلفی برای تنظیم سناریوهای تغییرات اقلیمی آینده پیشنهاد شده که همگی بر اساس سطح تمرکز گازهای گلخانه­ ای در جو است در واقع هرگونه تغییر در میزان غلظت گازهای گلخانه ­ای در اتمسفر زمین، باعث برهم خوردن تعادل بین اجزاء سیستم اقلیم کره زمین می­گردد؛ اما اینکه در آینده چه مقدار از این گازها توسط جوامع بشری وارد اتمسفر زمین شده و به تبع آن در سیستم کره زمین چه رخ خواهد داد، معین و قطعی نیست، لذا به منظور بررسی این موضوع، سناریوهایی پیشنهاد شده است. این سناریوها به دو بخش سناریوهای غیر اقلیمی و سناریوهای اقلیمی تقسیم میشوند.
سناریوهای غیر اقلیمی:
یک سناریوی غیر اقلیمی، حاوی اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی و میزان انتشار گازهای گلخانه­ ای در اتمسفر کره زمین است که به آن سناریوی انتشار نیز گفته می­شود. هیئت بین­ الدول تغییر اقلیم که وظیفه شناخت تمامی جنبه­ های پدیده تغییر اقلیم را عهده­ دار است  سری اولیه سناریوهای انتشار را در سال 1992 با نام IS92 ارائه کرد. در این سناریوها مقادیر گازهای گلخانه ­ای با نرخی ثابت تا سال 2100 افزایش می­یابد.
انواع سناریوهای غیر اقلیمی:
سناریو Is92
سناریوSRES
سناریوRCP
مبنای سناریو‌های تغییر اقلیم:
مدل‌های چرخش عمومی جو
داده‌های دیدبانی شده
ترکیب افزایش دما و تغییرات بارش
سناریو‌های ترکیبی بر اساس انتخاب محدوده تغییرات احتمالی دما، بارش و رطوبت و اجرای مدل‌های عمومی جو با شرایط جدید
سناریو‌هایی برای سری زمانی تغییرات و پدیده‌های حدی
سناریو اثرات تغییرات اقلیم در بخش های مختلف
سناریو میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در آینده (ثابت، کاهش، افزایش)
و ….
سناریوهای تولید گازهای گلخانه‌ای و افزایش دما:
در رابطه با روند افزایش گازهای گلخانه‌ای چهار سناریو توسط IPCC ارائه شده است که عبارتند  از:
سناریو A  : ادامه روند فعلی Business-as-usually scenario
سناریو B :  کاهش آلاینده‌ها Low emissions scenario
سناریو C:  کنترل Control policies scenario
سناریو D : واکنش سریع Accelerated policies scenario
سناریوهای مورد استفاده در مدل های پیش بینی تغییر اقلیم:
  • شامل اثرات مختلف فیزیکی، شیمیایی، اجتماعی و اقتصادی
  • نزدیک‌تر شدن خروجی مدل به شرایط واقعی
  • توجه به معروف‌ترین سناریوهای اقلیمی مورد تأیید A1 : IPCC ، A2، B1 و B2
خانواده سناریوها
خانواده سناریوهای انتشار به سناریوهایی اطلاق می شود که دارای موضوع و زمینه مشترکی هستند. در گزارش های سوم و چهارم IPCC بر روی شش خانواده از سناریوهای انتشار بحث شده است که عبارتند از: A1FI، A1B، A1T، A2، B1 و B2مطابق آنچه که در گزارش‌های سوم و چهارم IPCC آمده است، تعاریف هر یک از سناریوهای انتشار به این شرح می باشد.
الف- سناریوی   A1
در این سناریو جهان یکپارچه در نظر گرفته می‌شود. مشخصات خانواده A1 به این شرح می‌باشد:
  1رشد اقتصادی سریع
  2جمعیت جهان در سال 2050 به 9 میلیارد نفر رسیده و پس از آن به تدریج کاهش می‌یابد
 3 –گسترش سریع فناوری‌های جدید و کارآمد
  4دنیای همگرا- درآمد و روش زندگی در بین مناطق با هم همگرا می‌شوند. گسترش سریع تعاملات اجتماعی و فرهنگی در دنیا
سه زیرمجموعه برای خانوادهA1، بر مبنای تاکید بر فناوری وجود دارند که عبارتند از:
– A1FI تاکید بر استفاده از سوخت های فسیلی
– A1B تاکید بر استفاده متعادل از انواع منابع انرژی
– A1T تاکید بر استفاده از منابع انرژی غیرفسیلی
ب- سناریوی  A2
مشخصات سناریوی A2 که در آن برخلاف سناریویA1 ، دنیا همگرا در نظر گرفته نمی‌شود، به این شرح می باشد:
 1 دنیایی که در آن کشورها به طور مستقل عمل کرده و به خود متکی هستند
 2 جمعیت دنیا به طور پیوسته افزایش می یابد
 3 توسعه اقتصادی منطقه محور است
ج- سناریوی  B2
در سناریوی B2 دنیا همانند سناریوی A2 واگرا بوده با این تفاوت که دوستدار محیط زیست در نظر گرفته می شود. مشخصات این سناریو به شرح ذیل می‌باشند:
 1 جمعیت به طور پیوسته افزایش می‌یابد، اما سرعت رشد آن نسبت به A2 کمتر است
 2  تاکید بر راه‌حل‌های محلی به جاری در نظر داشتن راه‌حل‌های جهانی برای ثبات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
 3توسعه اقتصادی در حد متوسط
  4 تغییرات تکنولوژیکی سریع بوده اما نسبت به A1 و B1 کمتر و پراکنده‌تر خواهد بود
 د-سناریوی B1
در این سناریوی دنیا یکپارچه و دوستدار محیط زیست در نظر گرفته می‌شود که مشخصات آن عبارتند از:
1 رشد اقتصادی سریع همانند سناریوی A1 و مبتنی بر ارائه خدمات و اطلاعات
2 جمعیت جهان تا سال 2050 به 9 میلیارد نفر می‌رسد اما بعد از آن شبیه سناریوی A1 می‌باشد
3 استفاده از منابع پاک و فناوری های نوین و با بازده بالا و کاهش مواد آلاینده
تاکید بر راه‌حل‌های جهانی برای پایداری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
محدوده‌های برآورد شده برای گرمایش جهانی با سناریوهای مختلف:
ادامه انتشار گازهای گلخانه ای باعث گرمایش بیشتر 5 / 1  تا 4 درجه سانتیگراد در سال‌های آتی خواهد شد.
سناریوهای اقلیمی:
در بین دانشمندان اطمینان زیادی در رابطه با افزایش غلظت گازهای اتمسفر و به تبع آن افزایش میانگین دمای سطحی اتمسفر کره زمین در دوره­ های آتی وجود دارد. ولی چگونگی تغییرات متغیرهای اقلیمی در مقیاس­ های منطقه­ ای به طور صریح مشخص نیست. بنابراین چون پیش­بینی وضعیت اقلیم منطقه ­ای تحت پدیده تغییر اقلیم مشکل می­ باشد، راه جایگزین مشخص کردن وضعیت­ های ممکن آینده که «سناریوی اقلیمی» نامیده می­شود، اما باید توجه داشت که یک سناریوی اقلیمی یک پیش­بینی کننده آب‌و‌هوایی نمی ­باشد. در واقع سناریوهای اقلیمی، سناریوهایی هستند که وضعیت ­های ممکن آب و هوای آینده را نشان می­دهند. در حال حاضر از روش ­های مختلفی برای تولید سناریوهای اقلیمی در دوره­ های آتی استفاده شده که ابتدایی ­ترین آن­ها تولید سناریوهای مصنوعی مبنی بر افزایش یا کاهش متغیرهای اقلیمی است. روش دیگر در تولید سناریوهای اقلیمی استفاده از داده­ های گذشته متغیر اقلیمی منطقه مورد مطالعه می ­باشد. در این روش در صورت مشاهده روند در متغیر موردنظر، این روند با استفاده از روش­ های آماری، امتداد داده شده و متغیر موردنظر، برای دوره­ های آتی شبیه­ سازی می­شوند. ضعف عمده این روش تکیه بر  تجربه حاصل از داده ­های گذشته می­باشد. مطالعات نشان می­دهند که روندهای مشاهداتی در دوره­ های آماری منطقه ­ای، می­تواند قسمتی از چرخه­ های بلندمدت تغییرات درونی سیستم اقلیم منطقه باشد، بنابراین امتداد روند برای دوره­ های آتی می­تواند بیانگر وضعیت آن متغیر تحت تأثیر تغییرات اقلیم نباشد.
منابع:
الطافی ن، 1396، پروژه کارشناسی، معرفی مدل های بررسی کننده تغییر اقلیم، دانشکده محیط زیست کرج.
http://co-public.lboro.ac.uk/cocwd/SDSM
https://ipcc.ch/pdf/special-reports/spm/sres-en.pdf

ارمغان اردلانی

دانشجوی ارشد علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین دانشکده محیط زیست کرج

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

اینها را هم ببینید

بسته
Translate »
%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
بسته