آخرین مطالب : 

پاورپوینت سایر رشته ها

فایلی بسار خوب راجع به روش تحیق

Re-search

انواع تحقیق، فرایند تحقیق، چگونه شروع کنیم، انتخاب موضوع، شناسایی پرسش های تحقیق، فرضیه های تحقیق، هدف تحقیق، پیشینه تحقیق، جستجوی پیشرفته، خواندن منتقدانه، ثبت مطالعات، جمع آوری داده ها،

پاورپوینت: درس روش تحقیق

Re-search

تعریف تحقیق، انواع تحقیق، نحوه ارجاع منابع در متن و رفرنس نویسی. طریقه کار با نرم افزار endnote