آخرین مطالب : 

منابع آزمون

جزوه استعداد تحصیلی ( آزمون دکتری)

azad

جزوه استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری فایل قبلی به علت آپلود ناقص باز نمی شد که برطرف گردید با عرض پوزش از همگی.

منابع کنکور کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه دولتی

azad

منابع آزمون کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست دانشگاه سراسری شامل گرایش های ارزیابی و آمایش سرزمین، آلودگی های محیط زیست، تنوع زیستی  

منابع آزمون دکتری ارزیابی و آمایش سرزمین دانشگاه دولتی

azad

منابع آزمون دکترای ارزیابی و آمایش سرزمین سنجش ازدور و سامانه ­های اطلاعات جغرافیایی کاربردی با نرم ­افزار ایدریسی. دکتر ماهینی- مهندس کامیاب. انتشارات مهر مهدیس ارزیابی اثرات توسعه با

منابع آزمون دکترا تنوع زیستی

phd-test

منابع آزمون دکترای محیط زیست گرایش تنوع زیستی