آخرین مطالب : 

پاورپوینت رشته تنوع زیستی

پاورپوینت تالاب های مصنوعی

Lagoon

تعریف تالاب های مصنوعی و انواع آن، معایب و مزایا، تنوع زیستی تالاب های مصنوعی و نقش آن ها در تصفیه فاضلاب

ارزشیابی تالاب ها (Valuing Wetlands)

81801_22

فایل لاتین درمورد ارزشیابی فواید اکوسیستم های تالابی  

پاورپوینت: یوزپلنگ

url1