آخرین مطالب : 

منابع آزمون دکتری

جزوه استعداد تحصیلی ( آزمون دکتری)

azad

جزوه استعداد تحصیلی ویژه آزمون دکتری فایل قبلی به علت آپلود ناقص باز نمی شد که برطرف گردید با عرض پوزش از همگی.

منابع آزمون دکتری ارزیابی و آمایش سرزمین دانشگاه دولتی

azad

منابع آزمون دکترای ارزیابی و آمایش سرزمین سنجش ازدور و سامانه ­های اطلاعات جغرافیایی کاربردی با نرم ­افزار ایدریسی. دکتر ماهینی- مهندس کامیاب. انتشارات مهر مهدیس ارزیابی اثرات توسعه با

منابع آزمون دکترا تنوع زیستی

phd-test

منابع آزمون دکترای محیط زیست گرایش تنوع زیستی