آخرین مطالب : 

کتاب رشته آلودگی

آلودگی صوتی و روشهای کنترل آن با تاکید بر طراحی فضای سبز

آلودگی صوتی و روشهای کنترل آن با تاکید بر طراحی فضای سبز نگارش: محمد عرفانی معاون فنی اداره کل حفاطت محیط زیست خراسان شمالی زمستان 87 نویسنده مطلب: شفق

کتاب “کربن فعال برای تصفیه آب و فاضلاب”

کتاب “کربن فعال برای تصفیه آب و فاضلاب” Activated Carbon for Water and Wastewater Treatment

کتاب Water Treatment Manual: Disinfection

Disinfection_thumb (2)

کتاب Water Treatment Manual: Disinfection دستورالعمل تصفیه آب: گندزدایی

راهنماي اندازه گيري و ثبت پارامترها در تصفيه خانه هاي فاضلاب و پردازش آن ها

IMG_1880_t

در سال هاي اخير، به علت رعايت ضوابط تخليه فاضلا بها به انواع منابع پذيرنده در جهت حفظ شرايط زيست محيطي، ايجاب مي كند كه فاضلاب تصفيه شده در تصفيه

دستورالعمل پایش کیفی آب(آب های سطحی)

water

حفاظت و استفاده بهينه از منابع آب از اصول توسعه پايدار هر كشور مي باشد. آب هاي سطحي جاري يا رودخانه ها از مهم ترين منابع آب هستند كه نقش

کتاب جامع Water Wastewater Microbiology

Water Wastewater Microbiology

همانطور که می دانید در حال حاضر در قرن 21 جنگ بر سر منابع طبیعی علی الخصوص آب است. این طلای آبی رنگ بیش از 70% سطح زمین را فرا